Szukaj w serwisie:

Linki

Witamy na naszych stronach


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości.
W uroczystości brały udział klasy I-VI oraz dyrekcja szkoły. Montażem słowno- muzycznym zajęły się panie: Joanna Kossakowska-Rzosińska, Joanna Perzanowska oraz Izabela Krasnodębska, a dekorację wykonała pani Katarzyna Głowacka.

Dzieci, odświętnie ubrane, zgromadzone w sali miały możliwość przypomnienia sobie o ważnym wydarzeniu z historii naszego kraju, a nastrój podkreśliły pieśni w wykonaniu chóru szkolnego.
W trakcie uroczystości, oprócz utworów recytowanych przez uczniów klasy VIb, pojawiła się piękna prezentacja, wykonana przez ucznia tejże klasy - Jakuba Mosakowskiego.
Biało-czerwony strój występujących uczniów podkreślał powagę uroczystości.2015-11-10

KONKURS O ORLE PIÓRO

10 listopada 2015 r. podczas obchodów Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce odbyło się rozstrzygnięcie III Ostrołęckiego Konkursu Literackiego „O Orle Pióro”.

 

Udział w nim wzięły dzieci z klas III – VI ostrołęckich szkół. Uczeń klasy VI a- Mateusz Skłodowski – zajął II miejsce w kategorii klas VI.

 

Gratulujemy!!!2015-11-10

XXI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce wzięli udział w XXI edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Religijnej. Zmagania młodych recytatorów odbywały się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

Repertuar konkursu obejmował wykonanie jednego wiersza autorstwa Jana Pawła II lub o papieżu oraz fragment dowolnej prozy religijnej. Recytatorom przysłuchiwała się komisja w składzie: Teresa Kupiszewska – Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Maria Rochowicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Ostrołęka, ks. Szymon Biedrzycki – parafia św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce. Jurorzy oceniali recytatorów według następujących kryteriów: dobór repertuaru do możliwości wykonawcy, interpretacja utworu, kultura słowa (dykcja, intonacja), ogólny wyraz artystyczny. Wśród zwycięzców konkursu znalazło się wielu uczniów naszej szkoły.

Kategoria klas II:
I miejsce – Amelia Pazik

Kategoria klas III:
I miejsce –Karol Kośnik
II miejsce – Oliwia Chojnacka
II miejsce – Kacper Ramos
Kategoria klas IV:
III miejsce – Nina Klimek

Kategoria klas V:
III miejsce – Patryk Witan

Kategoria klas VI:
II miejsce – Julia Kośnik2015-11-09

B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrołęce w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu profilaktycznego pod nazwą „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to zbiór przedsięwzięć podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Program skierowany jest zarówno do najmłodszych, jak również do seniorów. Policja apeluje do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozwagę, obowiązkowe używanie elementów odblaskowych i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Zastosowanie tych zasad równocześnie pozwoli zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze. W związku z realizacją programu "B&N", który Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu wprowadza w życie na terenie województwa mazowieckiego zobowiązujemy się rozpowszechniać i promować wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Celem programu "B&N" jest m.in. wyrobienie społecznej akceptacji a nawet poparcia dla większego niż dotychczas włączenia się szkół w kształtowanie pożądanych społecznie postaw młodych ludzi w tak ważnej dziedzinie życia, jaką jest uczestnictwo w ruchu drogowym. Dlatego też główny nacisk Szkoła Podstawowa nr 2 położy na realizację tego programu w naszej szkole, gdzie wspólnie z Komendą Policji będą przedstawiane założenia programu jak również odbędzie się cykl wspólnych prelekcji z uczniami naszej szkoły . Część projektu adresowana jest do najstarszych uczestników ruchu drogowego. Działania w tej grupie skupiać się będą na organizowaniu spotkań w ramach Uniwersytetów III Wieku i Kołach Seniora w celu promocji bezpieczeństwa. Będziemy docierać do uczestników  programu poprzez przekazanie im materiałów zawierających treści edukacyjne na temat bezpieczeństwa oraz zachowania się w ruchu drogowym. Będziemy rozpowszechniać używanie elementów odblaskowych i promować ich ogromny wpływ na zwiększenie naszej widoczności na drodze , a tym samych wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa.

2015-11-09

ŚNIADANIE DAJE MOC

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Dlatego powstał Ogólnopolski Program Edukacyjny, zachęcający do jedzenia śniadania oraz edukacji zdrowotnej dzieci: Śniadanie Daje Moc. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej szczytnej akcji i liczne klasy I-III w dniu 06.11.2015r. zorganizowały w swoich klasach śniadaniowe uczty. Było pysznie, kolorowo i zdrowo!

Uczniowie tego dnia poznali również cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, dowiedzieli się o roli prawidłowego żywienia. To była świetna zabawa jak również nauka, dzięki której najmłodsi nauczyli się jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.2015-11-06

Ślubowanie w Szkole Podstawowej nr 2

W czwartek 5 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów tej szkoły.

Sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Na wstępie pierwszoklasiści zaprezentowali, przygotowany pod czujnym okiem pań wychowawczyń program artystyczny, po którym w części oficjalnej po przemówieniach dyrekcji, przewodniczącej Rady Rodziców pani Agaty Szczubełek, nastąpiło uroczyste ślubowanie.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Alina Chorążewicz i panie  wicedyrektorki dokonały symbolicznego pasowania na ucznia dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką -  ramion pierwszoklasistów.

Na zakończenie uczniowie otrzymali drobne upominki przygotowane przez Radę Rodziców oraz wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia upamiętniające to ważne dla pierwszaków wydarzenie.

Ten dzień na długo pozostanie wszystkim w pamięci.2015-11-05

KONKURS RELIGIJNY

W październiku odbył się konkurs pt. Reklama zachęcająca do odmawiania różańca.  W konkursie wzięło udział 23 osoby:

             

I m Paulina Florek kl. VI a

II m Julia Serafin kl. IV b

III m Agnieszka Matejkowska kl. Va

III m Aleksandra Gumkowska kl. IV c

 

Wyróżnienia

Wiktoria Piórkowska kl. IV b

Aleksandra Lipka kl. VI c

 

Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy. Organizatorem konkursu była  Teresa Nalewajk.2015-10-30

WIZYTA POLICJANTA

W czwartek, 29 października 2015r., uczniów klas pierwszych rannej zmiany odwiedził policjant mł. asp. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się najmłodsi użytkownicy dróg. Policjant rozmawiał  z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe oraz o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych

W trakcie spotkania policjant podkreślił, jak ważna jest znajomość numerów alarmowych.

Mamy nadzieję, że uczniowie wzięli sobie do serca wszystkie rady i przestrogi.2015-10-29

KONKURSY W BIBLIOTECE

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursach plastycznych:

 

 

 

klasy I - III - Wspólne czytanie

klasy IV-VI - na plakat reklamujący książkę i czytanie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach i czekamy na ciekawe prace.

 

Nauczyciele bibliotekarze2015-10-28

Drodzy Rodzice!

Naród, który mało czyta, mało wie.

Naród który mało wie, podejmuje złe decyzje -

w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych.

Niewykształcona większość może przegłosować

wykształconą mniejszość -

to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji”.

Jim Trelease, autor książki „Read-Aloud Handbook”

(Podręcznik głośnego czytania)

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Od czego zależy sukces jednostek i społeczeństw?

Od ich wiedzy! We współczesnym świecie rośnie popyt na ludzi wykształconych. Coraz mniejsze jest i będzie zapotrzebowanie na proste prace, które nie wymagają edukacji i samodzielnego myślenia. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie! Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Tymczasem wielu uczniów umie czytać, ale nie czyta. Dlaczego? Dlatego, że nie mają nawyku czytania i miłości do książek. Dla rzeszy dzieci doświadczenia z książka kojarzą się z przymusem, przykrością i nudą. Dlatego porzucają czytanie na rzecz telewizji czy Internetu.

A przecież czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości!

Świat jest bowiem coraz bardziej skomplikowany, rozwój wiedzy i zmiany na rynku pracy następują coraz szybciej. Ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia. Żyjemy w cywilizacji mediów (telewizji, Internetu). Badania naukowe wykazują szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji, korzystania z gier komputerowych. Nie rozwijają one u naszych dzieci myślenia. Najchętniej kopiują one zachowania filmowych bohaterów. Pod wpływem środków masowego przekazu są rozkojarzone, nadpobudliwe, agresywne. Gry często znieczulają na przemoc.

Ważne jest, aby nauczyć dzieci w mądry i umiarkowany sposób korzystać z wynalazków techniki i cywilizacji. Aby otrzymali od nas - dorosłych alternatywę w postaci innych atrakcyjnych form spędzania czasu, m.in. właśnie czytania.

Dlatego cała nadzieja w rodzinie, bowiem to środowisko rodzinne dostarcza dziecku pierwsze wzory językowe w sposób naturalny.

Duże znaczenie ma głośne czytanie w domu, pasja czytania staje się wtedy zaraźliwa. Rodzice swoją postawą dają przykład dzieciom, wzmacniają więź emocjonalną z dzieckiem oraz motywują do podejmowania indywidualnych prób kontaktów z książką. Pamiętać należy jednak, aby to wspólne czytanie nie rozleniwiło dziecka prowadząc do zaniechania samodzielnego czytania. Można czytać z dzieckiem na zmianę, słuchać jak dziecko czyta i omawiać przeczytane treści. Część rodziców zdaje sobie sprawę z faktu, że systematyczne czytanie książek uczy płynnego, szybkiego czytania oraz zwiększa zasób słownictwa. Angażując się w rozwój czytelnictwa dzieci, rodzice zachęcają je do czytania różnych książek. Wiadomo, że przykład idzie z góry, kiedy dziecko widzi rodziców sięgających po książki, samo też po nią sięgnie.

Powinniśmy pamiętać, aby dopasować lekturę do upodobań małego słuchacza, tak, by czytanie było odczuwane jako przyjemność i prawdziwa przygoda. Poznając kolejne książki, dziecko ma szansę na większy sukces w szkole. Duży zasób słownictwa, umiejętność myślenia i wypowiadania się, większa wiedza o świecie – to atuty, które trudno przecenić.

Czytanie czyni człowieka nowoczesnym, otwiera na świat. Biegła jego znajomość warunkuje sprawne funkcjonowanie człowieka w świecie elektronicznych mediów: telewizji, komputerów, Internetu. Umożliwia korzystanie z nich, właściwe rozumienie i właściwą selekcję informacji.

Czytanie - najpierw wspólne z dziećmi jest inwestycją w ich pomyślną przyszłość!

Oprócz wielu zalet i korzyści dla uczniów, o których była mowa wcześniej, również nam jako rodzicom może przynieść wiele korzyści. Wspólne spędzanie czasu pogłębia bowiem więzi między rodzicami a dziećmi. Wspólnie z nimi możemy przeżywać wiele wzruszeń, pozytywnych emocji i wspaniałych przygód w świecie bez granic.

Nasza szkoła realizuje ministerialny program „Książki naszych marzeń”, niebawem nasze zbiory wzbogacą się o ciekawe nowości wydawnicze. Do 2020 roku będziemy również realizować Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który wzbogaci znacznie nasze zbiory. Będziemy starali się organizować imprezy, spotkania czytelnicze, konkursy, do udziału których serdecznie zapraszamy.

 

Drodzy rodzice!

Zachęcajcie zatem swoje dzieci do czytania! Zwracajcie też uwagę na poszanowanie książek i ich terminowe zwracanie do biblioteki. Czekają na nie kolejni czytelnicy.

 

Trzeba pamiętać, że najważniejszą rzeczą, jaką może zrobić rodzic  dla dziecka - obok okazania miłości - jest codzienne głośne czytanie co najmniej 20 minut. Chodzi o codzienny RYTUAŁ CZYTANIA.


Z poważaniem - nauczyciele bibliotekarze.

 2015-10-28

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stanisława Staszica

ul. Papiernicza 1
07-410 Ostrołęka
tel./fax +48 (029) 766 69 52

mail: sp2ostroleka@wp.pl
Galerie

Ostatnio dodane galerie.

Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze
Data: 2015-11-18
Liczba zdjęć: 16
Zebranie z rodzicami - Ufaj czy sprawdzaj
Data: 2015-11-18
Liczba zdjęć: 11
II śniadanie
Data: 2015-11-12
Liczba zdjęć: 36
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Data: 2015-11-10
Liczba zdjęć: 27
XXI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ
Data: 2015-11-09
Liczba zdjęć: 2

Szkola Podstawowa nr 2 im. Stanislawa Staszica, ul. Papiernicza 1, 07-410 Ostroleka, tel./fax +48 (029) 766 69 52

© 2011 Copyright by SP2, 2011